Вартість проживання у гуртожитках

Тарифи за проживання у гуртожитках студентського містечка встановлені з 01 березня 2016 року відповідно до Наказу ректора №90-32 від 10 лютого 2016 року

Тарифи проживання студентів у гуртожитках студентського містечка

Гуртожитки КОРИДОРНОГО Типу

 

Кількі сть осіб в кімнат ах Гуртожитки №3,

 

Гуртожитки №6 Гуртожитки №18
Кімнати з електро лічниками Кімнати без Електролі чника Кімнати з електроліч никами Кімнати без Електролі чника Кімнати з електролічн иками Кімнати без електролічника
2 317.00 330.00 288.00 300.00 303.00 315.00
3 317.00 330.00 288.00 300.00 303.00 315.00
4 237.75 247.50 216.00 225.00 227.25 236.25

 

Гуртожитки БЛОЧНОГО Типу

 

Кількі сть осіб в кімнатах Гуртожитки №1,

 

Гуртожитки №8, Гуртожитки №9,
Кімнати з електро лічниками Кімнати без електролічниками Кімнати з електроліч никами Кімнати безелектролі чника Кімнати з електролічниками  Кімнати без  електролічника
2 318.00 330.00 288.00 300.00 303.00  315.00
3 318.00 330.00 288.00 300.00 303.00  315.00
4 238.50 247.50 216.00 225.00 227.25  236.25

 

Кількість осіб в кімнатах Гуртожитки №12,

 

Кімнати з електролічильниками Кімнати без електролічильника
2 316.00 330.00
3 316.00 330.00
4 237.00 247.50