Зразок договору на проживання

ДОГОВІР №_______________

про збереження та надання в тимчасове користування житлової кімнати № ________,

місць загального користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання

в студентському гуртожитку №________

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

м. Київ                                                                                                               <<____>>________20___р.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в особі директора студмістечка Легкого Сергія Володимировича, який діє  на підставі наказу ректора №08-1772-04 від 08.11.2012р. (далі Університет) та

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

(далі Студент (аспірант))________________________________________________________________

(серія та № паспорта, ким і коли виданий)

______________________________________________________________________________________________________

факультет (інститут)___________________________________________________________________

курс__________(далі Сторони) уклали цей договір (далі Договір) про наступне:

 

  1. 1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Університет надає, а Студент (аспірант) приймає в тимчасове користування житлове приміщення (ліжко-місце, кімнату) для проживання, та місця загального користування, укомплектовані меблями, сантехнічним та електротехнічним обладнанням згідно акту приймання-передачі (Додаток 1), та одночасно забезпечує надання житлово-комунальних послуг.

До місць загального користування відносяться наявні на поверсі та в гуртожитку наступні приміщення: загальний коридор, сходова клітина, кухня, читальна кімната, кімната для прання та сушіння білизни, туалет, умивальна кімната, душова кімната, бібліотека, спортивна зала, телевізійна зала, комп’ютерна зала, камера схову, ліфт та інші приміщення соціально-побутової, культурно-просвітницької та спортивної сфери.

1.2. Кімната надається Студенту (аспіранту) у спільне користування з іншими поселеними в якості житла відповідно до кількості ліжко-місць. Житлове приміщення знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ______________________ буд. _______, гуртожиток № _______, кімната № _______.

Житлове приміщення являє собою кімнату в гуртожитку _____________________ типу.

(коридорного/блочного)

Кількість ліжко-місць в кімнаті:______.

1.3. Передача житлового приміщення (ліжко-місця, кімнати) в тимчасове користування не тягне за собою виникнення в Студента (аспіранта) права власності на житлове приміщення.

Студент (аспірант) не має права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ цього житлового приміщення, здавати його в піднайм або вселяти в нього інших громадян.

1.4. Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами.

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ТА МАЙНА В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ

 

2.1. Житлове приміщення, місця загального користування блоку та обладнання повинні бути переданні Університетом та прийняті Студентом (аспірантом) у день підписання Договору.

2.2. Житлове приміщення вважається наданим Студенту (аспіранту) з моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі майна (Додаток 1), який є невід’ємною частиною даного Договору.

На момент підписання акту приймання-передачі (Додаток 1) Університет передає Студенту (аспіранту) ключі від житлового приміщення (блоку, в гуртожитках блочного типу).

2.3. При виселенні Студент (аспірант) зобов’язаний повернути Університету житлове приміщення та майно, згідно з переліком наведеним в акті приймання-передачі (Додаток 1), у справному стані з урахуванням амортизації. У разі пошкодження майна Студент (аспірант) зобов’язаний виконати його ремонт або відшкодувати його вартість.

Після підписання Сторонами акту приймання-передачі Студент (аспірант) повертає Університету ключі від житлового приміщення (блоку, в гуртожитках блочного типу).

 

3. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Університет зобов’язаний :

3.1.1. Утримувати гуртожиток відповідно до встановлених санітарних правил, норм експлуатації та ремонту житлового фонду.

3.1.2. Забезпечувати надання Студенту (аспіранту) житлово-комунальних послуг згідно санітарних норм і виділити для цих цілей необхідні приміщення згідно п.п.1.1, 1.2. Надавати в користування Студенту (аспіранту) меблі, обладнання та інвентар згідно опису, який додається (Додаток 1), і є невід’ємною частиною цього договору.

3.1.3. Проводити необхідний капітальний ремонт гуртожитку та поточний ремонт місць загального користування, мереж інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою та ремонт інвентарю. Своєчасно проводи підготовку гуртожитку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

3.1.4. Оприлюднювати на інформаційному стенді гуртожитку нормативно-правові акти або витяги, що регулюють правила проживання в гуртожитку, оплату за користування житлом та житлово-комунальними послугами, розмір та наявність неустойки, поточну калькуляцію, інформацію щодо проведення капітального ремонту – за 1 місяць, планових ремонтних робіт – за 7 днів, аварійних робіт – в день їх проведення.

3.1.5. Ознайомити Студента (аспіранта)  при підписанні договору з текстом Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, Положення про студентське містечко, Положення про самоврядування студентів та аспірантів в гуртожитках Університету, правил техніки пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки системи газопостачання.

3.1.6. При необхідності обліку електрики або (та) води, встановлювати пломби на лічильники, про що складаються акти здачі пломб. Показники лічильника вносяться в журнал обліку показників, який веде Університет і завіряються підписом Студента (аспіранта).

3.1.7. Копії ключів від житлового приміщення знаходяться у завідувача гуртожитку, який несе за них матеріальну відповідальність.

3.2. Студент (аспірант) зобов’язаний :

3.2.1. Дбайливо ставитись до житлового приміщення, меблів, обладнання та інвентарю. У випадку псування або пошкодження меблів, сантехнічного та електрообладнання, залиття кімнати або місць загального користування з вини Студента (аспіранта) відшкодувати матеріальний збиток, згідно рішення призначеної технічної комісії, за участі профспілкового комітету та студентської ради.

Проводити поточний ремонт в кімнаті (побілка стелі, обклеювання шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам з внутрішнього боку, підвіконників, дверей та вбудованих шаф і антресолей, вставлення шибок, фарбування або покриття лаком підлоги, при необхідності, ремонт або заміна електрообладнання та сантехнічних приладів) або сплатити згідно кошторису за ремонт чи втрачене майно відповідно до дефектного акту на рахунок Університету.

3.2.2. Дотримуватись та виконувати Положення про студентський гуртожиток Університету, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, правил пожежної безпеки, правил безпеки систем газопостачання України.

3.2.3. Використовувати надане житлове приміщення відповідно до його призначення згідно Договору та Положення про  студентське містечко.

3.2.4. Утримувати кімнату та місця загального користування, надані згідно п.1.2. відповідно до діючих санітарних та протипожежних правил.

Не псувати університетське майно (меблі, обладнання та інвентар; крани в умивальних кімнатах, туалетах і душових; не викидати відходи від приготування їжі в туалети, раковини для миття посуду і умивання, що призводить до їх забиття, і т.п.).

Не створювати антисанітарний стан в житловій кімнаті та місцях загального користування.

Чергувати в місцях загального користування відповідно до графіку затвердженого студентською радою гуртожитку.

3.2.5. Економно користуватись гарячою та холодною водою, електроенергією, газом.

3.2.6. Своєчасно вносити плату за надані послуги згідно розділу 5.

3.2.7. Не зберігати та не користуватися вибухонебезпечними та хімічно-агресивними речовинами в кімнатах.

3.2.8. Виселитись по закінченню або припиненню дії даного Договору у п’ятиденний термін.

3.2.9. При виявленні несправностей сантехнічного та електрообладнання, залиття кімнати або місць загального користування негайно проінформувати чергового або завідувача (заступника завідувача) гуртожитку, записати заявку на виконання ремонтних робіт у журналі реєстрації заявок.

3.2.10. Не проводити заміну і додаткову установку дверних замків, ремонтні роботи в кімнаті та не здійснювати переміщення меблів з кімнати в кімнату і обладнання без згоди адміністрації. Не порушувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.

3.2.11. Не розпивати алкогольні напої, не палити та не з’являтись в нетверезому стані в гуртожитку.

3.2.12. Не порушувати перепускний режим в гуртожитку, не залишати сторонніх осіб на ночівлю.

 

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Університет має право:

4.1.1. Вимагати від Студента (аспіранта) дотримання Правил внутрішнього розпорядку та своєчасного внесення ним плати за проживання.

4.1.2. При не виконанні Студентом (аспірантом) зобов’язань взятих у п.3.2.8. адміністрація студентського містечка має право відкрити кімнату в присутності завідувача гуртожитком(або особи що його заміняє) представників студентської ради і, склавши акт, залишені речі здати до камери схову гуртожитку.

4.1.3. У випадку звільнення місць в кімнаті, адміністрація в праві провести підселення мешканців в порядку встановленому для поселення в гуртожиток.

4.1.4. Перевіряти разом зі студентською радою гуртожитку санітарний та технічний стан наданого студенту (аспіранту) житлового приміщення планово не більше одного разу на місяць, та при необхідності позапланово в робочі дні в час, вільний від навчання.

4.1.5. У випадку проведення Університетом капітальних ремонтних робіт та в разі необхідності при проведенні поточних ремонтних робіт переселити Студента (аспіранта) в інше житлове приміщення на час проведення ремонту з підписанням нового договору.

4.2. Студент (аспірант) має право:

4.2.1. Вимагати від Університету згідно із чинним законодавством та Договором виконання покладених на Університет обов’язків. В тому числі подавати скарги згідно з чинним законодавством.

4.2.2. Користуватись житловим приміщенням, місцями загального користування та житлово-комунальними послугами згідно умов Договору.

4.2.3. Переселитись до іншої кімнати або гуртожитку в порядку встановленому для поселення в гуртожиток.

4.2.4. При залишенні гуртожитку на термін більше одного календарного місяця письмово попередити завідуючого гуртожитку, при цьому за Студентом (аспіратом) залишається надане йому житлове приміщення, якщо за нього здійснено попередню оплату.

5. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ ГУРТОЖИТКУ ТА НАДАНІ ПОСЛУГИ

5.1. Розмір та порядок місячної плати за користування житловим приміщенням, місцями загального користування та за надані житлово-комунальні послуги встановлюється наказом ректора Університету, за погодженням з профспілковими організаціями.

У випадку не надання Студенту (аспіранту) послуг, оплата за які передбачена калькуляціями, затвердженими наказом ректора, за поданням студентської ради та за рішенням профспілкового комітету Студент (аспірант) звільняється від плати за термін, в який не надавались послуги та в розмірі передбаченому в калькуляції на надання цих послуг частково або повністю.

5.2. Університет може змінювати розмір та порядок оплати за проживання, при погодженні з профспілковими організаціями та студентською радою, з обов’язковим письмовим погодженням про це Студента (аспіранта) не пізніше ніж за один місяць.

5.3. Студент (аспірант) вносить плату щомісяця до 10 числа наступного місяця.

Форма оплати _________________

      (готівкова/безготівкова)

Форма оплати може бути змінена за письмовою заявою Студента (аспіранта).

5.4. Якщо Студент (аспірант) належить до пільгових категорій громадян йому надаються пільги по оплаті згідно до наказів ректора Університету та чинного законодавства.

5.5. На період проживання Студента (аспіранта) в кімнаті. В якій кількість мешканців перевищує норму, визначену проектно-кошторисною документацією гуртожитку, розмір місячної плати зменшується пропорційно.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення умов Договору та за невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. За несвоєчасне внесення плати за проживання в гуртожитку та комунальні послуги Студент (аспірант) сплачує Університету неустойку у розмірі визначеному чинним законодавством.

6.3. У випадку порушення Студентом (аспірантом) Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, не проживання у гуртожитку протягом терміну більше одного місяця без письмового попередження, крім випадків залишення гуртожитку на період канікул або практики, або систематичне невиконання Студентом (аспірантом) зобов’язань, взятих на себе в п.3.2., Університет може ініціювати розгляд питання про дострокове припинення дії Договору комісією з поселення.

До складу комісії входять заступник декана з виховної роботи відповідного факультету (інституту), представники студентської ради гуртожитку та профспілкового комітету, завідувач гуртожитку та представник дирекції студмістечка.

6.4. У випадку невиконання чи неналежного виконання співробітниками Університету своїх функціональних обов’язків щодо забезпечення надання Студенту (аспіранту) необхідних житлово-побутових послуг та виконання обов’язків Університету згідно п.3.1. даного Договору Студент (аспірант) має право подати скаргу до дирекції студмістечка на цих співробітників.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань у випадку дії непереборної сили.

7. ТЕРМІН ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір укладається на термін отримання Студентом (аспірантом) освіто-кваліфікаційного рівня, з _____________ до _____________; продовжено з ____________ до ______________ .

7.2. При бажанні студентом продовження навчання на відповідному освіто-кваліфікаційному рівні в Університеті, за поданням декана факультету (директора інституту), дія договору може бути продовжена до надання наказу про зарахування для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

7.3. Підставами для припинення Договору є:

— здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня;

— рішення про не поселення на наступний навчальний рік або виселення Студента (аспіранта) відповідної комісії, згідно п.6.3.;

— відрахування Студента (аспіранта) з Університету;

— письмова заява Студента (аспіранта);

— рішення суду.

Перелік підстав є вичерпним.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. При переселенні Студента (аспіранта) Сторони укладають новий договір.

8.2. Суперечки та непорозуміння, які виникатимуть при виконанні умов Договору, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Даний Договір укладений в двох примірниках, один з яких знаходиться в Студента (аспіранта), інший – в Університеті. Примірники Договору мають однакову юридичну силу.

8.4. Всі виправлення у тексті даного Договору мають юридичну силу лише при їх засвідченні підписами обох сторін у кожному окремому випадку.

АДРЕСИ СТОРІН:

   
   
Університет  Поштова адреса: 03022, м. Київ,вул.  Ломоносова, 59, гурт. № 6,Дирекція студентського містечкаТелефони: 521 35 88,

259 80 74 – відділ поселення,

258 34 61 — бухгалтерія

 

Директор студмістечка

С. В. Легкий

 

 

Студент (аспірант)Поштова адреса: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

Студент (аспірант)

 

(ПІДПИС,  ДАТА,  П.І.П.