Положення про студентське містечко та студентський гуртожиток

 

Загальні положення

Це положення регламентує функціонування студентського містечка і гуртожитків Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Університет), визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі-Положення).

Студентські гуртожитки Університету призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів, курсантів, асистентів, стажистів, аспірантів, ад`юнктів, докторантів тощо (далі-Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

Іноземні громадяни, які навчаються в цьому вищому навчальному закладі, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівництвом Університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первиною профспілковою організацією для створення відокремленого готелю.

Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студенті.

У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється рішенням ректора/проректора Університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.

Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання Студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки підпорядковуються керівництву Університету і можуть здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі Університету.

В гуртожитку можуть проживати:

 • Окремі особи (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);
 • Сім`ї Студентів (житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім`ї).

Працівники університету, як виняток, можуть бути поселені в студентських гуртожитках до закінчення навчального року лише за рішенням ректора Університету і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів Університету, а також інших організацій забороняється.

Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи , відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються ректором Університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

Права і обов`язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором/проректором Університету.

Надання житлового місця в гуртожитках

Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами (інститутами), відділеннями здійснюється рішенням ректора Університету із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються керівництвом факультетів (інститутів), відділень і затверджуються ректором/проректором Університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

На підставі рішення про надання місць у гуртожитку ректор Університету чи за його дорученням директор студентського містечка укладає угоду їз Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому направлення, яке є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В направленні зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

Облік направлень та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки направлень зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов`язаний особисто пред`явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку направлення на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки.

Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією студентського містечка у встановленому порядку.

У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку (студентського містечка) без погіршення умов проживання.

Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначається ректором Університету із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентських сімей Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється ректором/проректором Університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.

У гуртожитках, де проживають студентські сім`ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо.

 

Користування гуртожитками. Умови проживання

Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 24:00 до 06:00 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 23:00.

При вході до гуртожитку відвідувач пред`являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з ректором/проректором Університету. Усі заходи повинні закінчуватися до 23-00.

У кожній кімнаті (поверху, секції) з числа Студентів, які там проживають, обирається староста.

Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування, прибудинкової території, тощо).

 • користуватися приміщеннями навчального, культурно – побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншими обладнанням і майном гуртожитку;
 • вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їх складу;
 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово – побутових умов, організації культурно- виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку, тощо;
 • звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово – побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва Університету, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:

 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
 • своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт пов’язаних із самообслуговуванням;
 • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти чергового, завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
 • дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
 • реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;
 • попереджувати завідувача гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 днів);
 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку у п’ятиденний термін.

Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

 • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку;
 • переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;
 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку
 • залишати сторонніх осіб після 23-00 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • палити, вживати спиртні напої, вживати чи зберігати наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • порушувати тишу з 22-00 до 07-00;
 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
 • тримати в гуртожитку тварин.

За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

 • зауваження;
 • догана;
 • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • розірвання угоди на проживання.

Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться ректором/проректором Університету або директором студентського містечка за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань ректором Університету.

Виселення із студентських гуртожитків

Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, — у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до Університету за конкурсом, — протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

При відрахуванні з Університету (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його у встановленому порядку в п’ятиденний термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням ректора/проректора Університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовжений.

Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

Плата за житло та послуги

Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється ректором Університету і розраховується відповідно до законодавства тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.

Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед. В разі несплати за проживання упродовж 2 місяців або більше дирекція студентського містечка може ініціювати питання про розірвання угоди про проживання.

Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

 Обов’язки дирекції студентського містечка Університету та адміністрації гуртожитку

Дирекція студентського містечка Університету несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання. Організацію побуту Студентів. Які проживають у гуртожитку. Виховної. Культурної і спортивно-оздоровчої роботи

Дирекція студентського містечка Університету та адміністрація гуртожитку університету. Угоди. Укладеної зі Студентом. Та норм чинного законодавства.

Дирекція студентського містечка Університету  та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку. Організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

Дирекція студентського містечка Університету  та адміністрація гуртожитку зобов’язані:

 • Забезпечити виконання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
 • Утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
 • Укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
 • Проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних норм;
 • Забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
 • Здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів. Які проживають у гуртожитку;
 • Своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, і інвентарю. Обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
 • Здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку. Своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів. Які проживають у гуртожитку. Інформувати їх про прийняті рішення;
 • Надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
 • Укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
 • Сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів. Які проживають у гуртожитку;
 • Інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
 • Забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
 • Забезпечувати своєчасне фінансування витрат та утримання гуртожитків.

Ректор/проректор Університету спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання. Адміністрація відповідальності не несе.

Ректорат, дирекція студентського містечка Університету спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку (студентського містечка) Університету.

Поточний ремонт гуртожитків полягає у систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу. А також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з,явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту дирекцією студентського містечка Університету надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

Студентське містечко Університету

Студентське містечко є структурним підрозділом Університету, який створюється і ліквідується наказом ректора Університету. Перелік гуртожитків та інших об’єктів (підприємства громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивні споруди. Виробничі приміщення та майстерні. Необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності), які відносяться до студмістечка визначається Наказом ректора Університету.

Студмістечко може мати власну печатку та емблему. Діяльність студмістечка регламентується статутом Університету, цим Положенням та іншими актами чинного законодавства України.

Цільове призначення студентського містечка полягає в забезпеченні житлових, побутових, культурних, спортивних та інших потреб Студентів, наданні їм медико-оздоровчих, культурно-побутових, торговельних та інших послуг.

Управління студентським містечком здійснюється дирекцією, склад якої визначається ректором Університету. Дирекція студентського містечка визначає основні напрямки економічного і соціального розвитку, керує усією діяльністю і організовує роботу студентського містечка, вирішує питання вдосконалення його структури.

Безпосереднє керівництво господарською діяльністю і експлуатацією студентського містечка, організація побуту Студентів, підтримання установленого порядку здійснюється директором студентського містечка, який несе за це персональну відповідальність.

З метою забезпечення експлуатації і ремонту будинків та споруд студентського містечка, надання послуг Студентам створюються залежно від потреб необхідні підрозділи і служби.

Функціональні обов’язки працівників студентського містечка визначаються його директором.

Призначення на посаду і звільнення з посади працівників студентського містечка здійснюються наказом ректора/проректора Університету за поданням директора студентського містечка.

Дирекція студентського містечка співпрацює з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів з питань навчально-виховної роботи, організації дозвілля та спорту, харчування, медичного обслуговування тощо.