Правила внутрішнього розпорядку

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання іногородніх студентів, аспірантів, докторантів, ад`юнктів, курсантів, слухачів, стажистів, слухачів підготовчого відділення для навчання іноземних громадян тощо (далі - Студенти) у гуртожитках Університету.

1.2. Правила є основним нормативним документом, що регламентує умови проживання Студентів, внутрішній розпорядок у студентських гуртожитках, права та обов'язки мешканців гуртожитку, порядок заохочень та стягнень.

1.3. Внутрішній розпорядок у гуртожитках Університету регламентується даними Правилами, затвердженими Ректором Університету, погодженими з первиною профспілковою організацією та органами студентського самоврядування.

1.4. Порядок та організація проведення поселення до гуртожитків Університету регламентується Положенням про поселення до студентських гуртожитків Університету, затвердженим Ректором Університету, погодженими з первиною профспілковою організацією та органами студентського самоврядування.

1.5. Умови проживання та оплата вартості проживання в гуртожитках передбачені в Договорі про надання в тимчасове користування ліжко-місця в житловій кімнаті, місць загального користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання в студентському гуртожитку та збереження майна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Договір на проживання в гуртожитку Університету).

1.6. Права та обов'язки співробітників гуртожитків Університету визначаються посадовими інструкціями.

 

ІІ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИМ ГУРТОЖИТКОМ.

2.1. При поселенні до кімнати особа, що поселяється, повинна протягом 7 (семи) днів з’ясувати всі наявні недоліки в кімнаті, які за її письмовою заявою ліквідуються за рахунок Університету. При виселенні з кімнати особа зобов’язана ліквідувати всі недоліки, що виникли з її вини протягом періоду проживання.

2.2. У кожній (кожному) кімнаті (блоці) гуртожитку з числа її (його) мешканців обирається староста. На спеціально відведеному місці в кімнаті (блоці) вивішується графік чергування, затверджений завідувачем гуртожитку.

2.3. Майно для індивідуального користування, а також предмети загального користування видаються мешканцям гуртожитку згідно з особовою карткою мешканця під особистий підпис.

2.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки встановленого зразка на право входу в гуртожиток. Наявність перепустки є обов’язковою при вході в гуртожиток.

2.5. Вхід до гуртожитку дозволяється:

 • мешканцям гуртожитку, за наявності перепустки, забезпечується цілодобовий безперешкодний доступ на вхід та вихід з нього;
 • відвідувачам з 8-00 до 23-00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який посвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача при його вході, та провести при виході з гуртожитку;
 • близьким родичам осіб, які проживають у гуртожитку (чоловіку/дружині, батькам, рідним сестрам/братам, бабусям, дідусям) з 08-00 до 23-00 години після пред’явлення документів, які посвідчують особу, та реєстрації в книзі відвідувачів. Залишати на ніч (з 23-00 до 08-00) у гуртожитку близьких родичів дозволяється тільки за особистою заявою мешканця гуртожитку, при наявності письмової згоди всіх інших осіб, що проживають в одній з ним кімнаті (у разі залишення близького родича на ночівлю у кімнаті, в якій проживає мешканець гуртожитку), за дозволом директора студмістечка та за погодження органу студентського самоврядування гуртожитку терміном до 3 діб.

2.6. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

2.7. Культурні заходи в гуртожитках проводяться за поданням факультету/інституту, органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації Університету (профбюро студентів факультету/інституту), з письмового дозволу директора студентського містечка. Усі заходи повинні закінчуватись до 23-00.

2.8. З 22-00 до 7-00 години Студенти, які знаходяться у гуртожитку повинні дотримуватись тиші.

2.9. У коридорах і місцях загального користування в нічний час залишається чергове освітлення.

2.10. Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами під час канікул визначається дирекцією студентського містечка за погодженням із керівництвом факультетів/інститутів та органами студентського самоврядування .

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ.

3.1. Мешканці гуртожитку мають право:

 • користуватись приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
 • звертатись із скаргами та пропозиціями до адміністрації університету, факультетів/інститутів, з приводу роботи обслуговуючого персоналу, стану житлово-побутових умов, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток Університету і нормам обладнання та утримання гуртожитків;
 • здавати до камери схову особисті речі, що не потребують щоденного використання, за речі не надані у зберігання, адміністрація гуртожитку відповідальності не несе;
 • переселитись до іншої кімнати в межах гуртожитку або до іншого гуртожитку згідно зі встановленим порядком;
 • проводити поточний ремонт в кімнаті (побілка стелі, обклеювання шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам з внутрішнього боку, підвіконь, дверей та вбудованих шаф і антресолей, фарбування або покриття лаком підлоги тощо) за погодженням з адміністрацією студмістечка та гуртожитку;
 • при поселенні до гуртожитку (за необхідності) реєструвати місце проживання за адресою гуртожитку відповідно до чинного законодавства України;
 • інші права, передбачені Договором на проживання в гуртожитку Університету та чинним законодавством України.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

 • користуватись ліжко-місцем, майном, місцями загального користування виключно за прямим призначенням та відповідно до умов Договору на проживання в гуртожитку Університету  і на рівних правах з іншими мешканцями;
 • дбайливо ставитись до житлового приміщення, меблів, обладнання та інвентарю. У разі псування або пошкодження меблів, сантехнічного та електрообладнання, залиття кімнати або місць загального користування з вини Студента відшкодувати матеріальні збитки або сплатити на рахунок Університету кошти за ремонт чи втрачене майно відповідно до дефектного акту;
 • не псувати університетське майно (меблі, обладнання та інвентар; крани в умивальних кімнатах, туалетах і душових; не викидати відходи від приготування їжі в туалети, раковини для миття посуду і умивання, що призводить до їх забиття, і т.п.);
 • дотримуватися чистоти і порядку в житлових приміщеннях та місцях загального користування, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки, виносити сміття та чергувати на кухнях (графіки чергувань на кухнях, в блоках та кімнатах розробляються органом студентського самоврядування гуртожитку та затверджуються завідувачем гуртожитку);
 • знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках, та інших нормативних актів, що регулюють проживання у студентських гуртожитках;
 • пройти інструктаж і суворо дотримуватись Правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами;
 • своєчасно сплачувати за проживання у відповідності до Договору на проживання в гуртожитку Університету;
 • економно використовувати гарячу та холодну воду, електроенергію та газ;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача гуртожитком, а в разі необхідності заміни замка у дверях – у п’ятиденний строк попередньо попередити письмово завідувача гуртожитку про здійснення заміни замка та передати йому відповідний дублікат ключів у день заміни замка;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти чергового по гуртожитку, завідувача гуртожитку, заступника завідувача гуртожитку з виховної роботи, орган студентського самоврядування гуртожитку;
 • залишаючи гуртожиток на строк понад 14 (чотирнадцять) календарних днів, письмово попередити завідувача гуртожитку, при цьому за Студентом залишається надане йому житлове приміщення, якщо за нього здійснено попередню оплату;
 • залишаючи кімнату вимикати світло, електроприлади, зачиняти вікна;
 • під час проведення планових заходів з дезінсекції організувати доступ до житлової кімнати та блоку;
 • при вході в гуртожиток пред’являти перепустку черговому по гуртожитку;
 • щорічно надавати довідки про проходження флюрографічного та дерматологічного обстеження 1 (один ) раз на рік, але не пізніше 15 (п’ятнадцятого) вересня поточного року;
 • реєструвати електроприлади в завідувача гуртожитку;
 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання у гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в користуванні та кімнату в належному стані;
 • звільнити займане житлове приміщення не пізніше дати закінчення дії Договору. При достроковому припиненні дії Договору виселитись у тижневий строк (7 (сім) календарних днів), але не пізніше дати, вказаної в обхідному листі;
 • при виселенні з гуртожитку підписати у відповідних відділах обхідний лист та з усіма підписами, перепусткою, ключами від кімнати передати завідувачу гуртожитку. Особисто здати паспорт для оформлення зняття з реєстраційного обліку місця проживання відповідно до чинного законодавства України;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені Договором на проживання в гуртожитку Університету та чинним законодавством України.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

 • вживати та реалізовувати та зберігати в гуртожитку алкогольні напої, токсичні та наркотичні речовини, перебувати в гуртожитку у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • куріння у житлових, робочих кімнатах та місцях загального користування гуртожитку;
 • зберігати та користуватися вибухонебезпечними та хімічно-агресивними речовинами в кімнатах;
 • зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої електроспоживання, які не передбачені проектно-розрахунковими нормами (електрочайник, електрообігрівач, кип’ятильник, мікрохвильова піч, подовжувач без запобіжника);
 • самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
 • перероблювати та переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої без згоди адміністрації гуртожитку;
 • прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;
 • самовільно без погодження з адміністрацією гуртожитку здійснювати в кімнатах ремонти, переробки і виправлення електропроводки, заміняти дверний замок без дозволу завідувача гуртожитку;
 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу адміністрації студмістечка та гуртожитку;
 • утримувати в кімнатах домашніх тварин;
 • порушувати перепускний режим у гуртожитку, залишати сторонніх осіб на ночівлю (за винятком випадків залишення на ночівлю близьких родичів за письмовим дозволом директора студмістечка та погодження органу студентського самоврядування гуртожитку);
 • порушувати тишу з 200 до 07.00 години;
 • ігнорування вимог, що відповідають умовам Договору на проживання в гуртожитку Університету, Правилам внутрішнього розпорядку гуртожитку та чинному законодавству України, працівників служби охорони, працівників гуртожитку, студентського містечка та представників органів студентського самоврядування;
 • навмисне нанесення матеріальної шкоди устаткуванню, меблям, інвентарю та приміщенням гуртожитку;
 • здійснювання дій, що можуть призвести до фізичної та матеріальної шкоди мешканцям та працівникам гуртожитку;
 • протидію поселенню до кімнати іншої особи.
 • вчиняти інші дії, які суперечать чинному законодавству України.

3.4. У разі виявлення порушень вище зазначених Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студенту оголошується письмове попередження. При повторному фіксуванні порушення – оголошується попередження. Наявність двох попереджень за період одного навчального року є підставою для відмови у наданні ліжко-місця для проживання на наступний рік або для дострокового виселення із гуртожитку. Розгляд та ухвалення таких рішень відбувається за участі та за погодженням первинної профспілкової організації Університету (профбюро студентів факультетів/інститутів), органів студентського самоврядування, представників адміністрації факультетів/інститутів.

3.5. У разі виявлення одноразового грубого порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках Студент підлягає достроковому виселенню із гуртожитку у передбаченому порядку.

 

ІV. ЗАОХОЧЕННЯ.

4.1.      За активну участь у культурно-масових заходах і роботі з покращення умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:

 • оголошенням подяки;
 • врученням грамоти;
 • іншими заходами заохочення.

4.2. Заохочення мешканцям гуртожитків у встановленому порядку виносяться Ректором Університету, за поданням адміністрації студентського містечка, факультетів/інститутів та органів студентського самоврядування.

 V. СТЯГНЕННЯ.

5.1. За порушення Правил внутрішнього розпорядку і дисципліни в гуртожитку на мешканців накладається стягнення:

 • зауваження, попередження;
 • відмова у наданні ліжко-місця для проживання в гуртожитку на наступний рік;
 • виселення з гуртожитку;