Наказ Про поселення в студентські гуртожитки Університету у 2017/2018 навчальному році

Для своєчасної підготовки до поселення студентів, аспірантів та докторантів і забезпечення належних житлово-побутових умов для проживання в гуртожитках Університету

НАКАЗУЮ:

  1. Поселення в гуртожитки Університету здійснювати у відповідності зі статтею 128 Житлового Кодексу України, згідно з якою житлова площа в гуртожитках (ліжко-місця) Університету надається за спільним рішенням адміністрації університету та Первинної профспілкової організації (Студентська профспілкова житлова комісія) після погодженням з органами студентського самоврядування Університету.
  2. Дирекції студмістечка разом із органами студентського самоврядування:

2.1. Для поселення іногородніх студентів, аспірантів та докторантів у 2017– 2018 навчальному році визначити в гуртожитках Університету № 1–14, № 16–18, № 20, гуртожитку № 2 Коледжу геологорозвідувальних технологій наявні ліжко- місця та проінформувати про це деканів факультетів/директорів інститутів – до 15.07.2017 року.
2.2. Виділити місця для поселення іногородніх студентів, аспірантів та докторантів факультетів/інститутів у гуртожитках: гуртожиток № 1 – факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем, юридичний факультет; гуртожиток № 2 – факультет психології, філософський факультет; гуртожиток № 3 – Військовий інститут; гуртожиток № 4 – механіко-математичний факультет; гуртожиток № 5 – юридичний факультет; гуртожиток № 6 – хімічний факультет, географічний факультет; гуртожиток № 7 – історичний факультет, Навчально-науковий інститут «Інститут геології»; гуртожиток № 8 – фізичний факультет, Інститут журналістики; гуртожиток № 9 – Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»; гуртожиток № 10 – економічний факультет; гуртожиток № 11 – Інститут філології; гуртожиток № 12 – Інститут високих технологій; факультет соціології, аспіранти, докторанти; гуртожиток № 13 – підготовче відділення для навчання іноземних громадян, іноземні студенти; гуртожиток № 14 – Інститут міжнародних відносин (5 поверх); гуртожиток № 16 – факультет комп’ютерних наук та кібернетики, факультет інформаційних технологій; гуртожиток № 17 – Інститут філології; гуртожиток № 18 – Інститут журналістики; гуртожиток № 20 – Інститут міжнародних відносин; гуртожиток № 2 – Коледж геологорозвідувальних технологій, Навчально- науковий інститут «Інститут геології» та оптико-механічний коледж (за наявності вільних ліжко-місць).
2.3. Забезпечити укладання зі студентами, аспірантами та докторантами договорів на проживання в гуртожитках Університету встановленого зразка та видати спеціальні ордера для реєстрації за фактичним місцем проживання.
2.4. Разом із комісіями з поселення факультетів/інститутів організувати поселення у гуртожитки університету в терміни: - студентів ОС «Магістр» – 03.08.2017 – 11.08.2017 р.; - студентів ОС «Бакалавр» – 01.08.2017 – 11.08.2017 р.; - студентів коледжу геологорозвідувальних технологій та оптико- механічного коледжу – 25.08.2017–31.08.2017 р.; - аспірантів – до 1 жовтня 2017 р.; - докторантів – до 16 жовтня 2017 р.;
2.5. При поселенні перевагу в першочерговому забезпеченні місцями в гуртожитках надавати іногороднім студентам пільгових категорій (додаток № 1). Розподіл ліжко-місць для поселення в гуртожитках забезпечують житлові комісії факультетів/інститутів в межах виділеної квоти.

  1. Деканам факультетів/директорам інститутів:

3.1. Створити комісії з поселення, до складу яких включити: заступника декана/директора факультету/інституту з виховної роботи, голову студентської ради гуртожитку, голову студентського парламенту факультету/інституту, голову профбюро студентів факультету/інституту – до 30.06.2017 р.

3.2. Забезпечити інформування іногородніх студентів про порядок поселення у гуртожитки Університету та вручення направлень на поселення в гуртожитки Університету (додаток №2).

3.3. Подати до дирекції студентського містечка списки студентів, які отримали направлення на поселення в гуртожиток (додаток №3) – до 15.08.2017 р.

  1. Керівництву НДЧ (Толстанова Г.М.):

4.1. Подати до дирекції студмістечка списки іногородніх аспірантів та докторантів, які рекомендовані на поселення (додаток № 3), до 20.09.2017р.

4.2. Забезпечити інформування іногородніх аспірантів та докторантів про порядок поселення в гуртожитки Університету.

Інформаційно-обчислювальному центру (Бойко Ю.В.):

5.1. Забезпечити технічну можливість подачі абітурієнтами електронної заяви на поселення до гуртожитку, розмістити на сайті Університету та приймальної комісії розроблену форму єдиного зразка – до 12.07.2017р.

5.2. Забезпечити передачу основного списку іногородніх студентів першого курсу з бази даних систем «Абітурієнт» до бази даних 1С, термін – до 12.08.2017 р., додаткового списку – до 19.08.2017 р.

  1. Центру комунікацій (Добржанська О.Л.): Забезпечити своєчасне надання поточної інформації про перебіг та умови поселення в гуртожитки на офіційному веб-сайті Університету.
  2. Відділу діловодства та архіву (Чворун Г.А.): Надсилати до дирекції студмістечка копії наказів про відрахування, зміну форми навчання, зміну прізвища та розпорядження про переведення студентів на старші курси в п’ятиденний термін після їх реєстрації – постійно.
  3. Розгляд питань щодо поселення, переселення і виселення студентів, аспірантів та докторантів протягом навчального року здійснюється за спільним рішенням адміністрації Університету та профспілкової організації студентів за погодженням з органами студентського самоврядування факультетів/інститутів Університету.
  4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Університету Закусила О.К. та проректора з науково-педагогічної роботи (виховна робота) Шамрая В.В.

Ректор                                                                                                 Л. В. Губерський

Завантажити одним файлом