Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України №284/423/173 від 28.03.2011р. «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності»

НАКАЗУЮ:

  1. Встановити з 01.03. 2017 року щомісячну вартість одного ліжко-місця в гуртожитках Університету з  урахуванням витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці, теплопостачання, водопостачання,  електроенергії, газопостачання, вивезення побутових відходів, дератизації, дезінсекції, технічного обслуговування ліфтів, предметів і матеріалів, витрат на утримання та поточний ремонт основних засобів,тощо
№ п/п
гуртожитку
Тип
гуртожитку
Вартість проживання студентів, курсантів, грн. Вартість проживання     аспірантів, докторантів
(з урахуванням ПДВ), грн.
без електро- лічільника з електро- лічільником без електро- лічільника з електро- лічільником
    1  2    3 4  5   6              7
   1. 6 коридорний 410 370 600 559
18 425 384 650 609
3,4,7 440 400 620 579
   2. 8,11 блочний 410 370 650 610
9,16 425 385 650 610
1,2,5,10,17 440 400 650 610
   3. 12,13 поліпшений 440 870
14 440 371 650 581
15,19,20 440 371 730 661

 

  1. Плата стягується відносно проектної вартості   у розмірі, пропорційному кількості проживаючих у кімнаті.
  2. Студенти-сироти, які знаходяться на повному державному забезпеченні, проживають в гуртожитках Університету безкоштовно.
  3. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І та ІІ категорії), та діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з цією катастрофою до досягнення повноліття сплачують 50% вартості оплати за проживання в межах визначених норм.
  4. Студентам не старше 23 років, що навчаються за денною формою навчання та є:
  • особами, визнаними учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” або особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 1 «Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» – забезпечити безоплатне проживання у гуртожитках університету;
  • дітьми осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – забезпечити проживання у гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі 50 % вартості за проживання.
  1. Використання додаткових меблів та обладнання, додаткові послуги сплачуються окремо.
  2. Вартість в гуртожитках з поліпшеними умовами проживання та додатковими послугами і обладнанням затверджуються окремими  калькуляціями.
  3. У випадку зміни тарифів на комунальні послуги плата за проживання у гуртожитках буде коригуватися.